NEWS 楽曲「青白い炎」が、各音楽配信サイトよりリリースされました。

illustration:木曜日
【Instagram】@yasmihitoyasmi
【Twitter】@yasmihitoyasmi